[Od 7/5/2018] Zúčastni se Soutěže Design pro Jennifer

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.  • [Od 7/5/2018] Zúčastni se Soutěže Design pro Jennifer


   Náš partner Jennifer bojuje jako tygr po boku hrdinů z NosTale a způsobuje jejich nepřátelům vážná poškození. Myslíme, že si za svou odvahu zaslouží odměnu! A kde jinde než v komunitě máme hledat skvělé nápady?

   Chceme, abyste předvedli své nejlepší kreativní schopnosti a ukázali, co ve Vás je. Nejlepší designéři se mohou těšit na skvělé odměny! Gameforge a Entwell vyberou nejlepší design, který bude následně implementován do hry.

   Jak se zúčastnit? (Přečti si prosím důkladně požadavky.)
   • Název soutěže je “NosTale Design Contest – Skin for Jennifer. Design musí odpovídat tomuto tématu.
   • Požadavky: Přední i zadní část skinu musí být viditelná a stejně tak zbraň pro Jennifer. Entwell poskytl design jiného partnera (viz níže), který můžeš použít jako vodítko.
   • Designy mohou být vytvořeny digitálně i ručně. Použij jakoukoliv metodu, ale screenshoty jsou zakázány!
   • Svůj design pošli na fanart@nostale.co.uk do 11:59 SELČ 28. května 2018.
   • Příspěvek musí být odeslán z e-mailové adresy svázané s Tvým herním účtem. Do zprávy také uveď jméno své postavy a server, na kterém hraješ. Jako předmět zprávy použij: “NosTale Design Contest – Skin for Jennifer“.
   • Povolené formáty: .png, .jpg, .gif. Maximální velikost souboru: 5 MB
   • Na následujícím odkaze si můžeš přečíst všechna Pravidla a podmínky!

   Co můžeš vyhrát?
   Pět nejlepších příspěvků bude odměněno kupónem pro NosTale v hodnotě €100 a také novým skinem Jennifer, jakmile bude dostupný ve hře!
   Těšíme se na vaše návrhy!

   Hodně štěstí!
   Tým NosTale

   Jak by měl návrh vypadat (přední + zadní pohled a zbraň, jako příklad je zde použit jiný partner):
   Don't panic!

   -> noswiki.cz <-

   Můj email je magrat@nostale.cz - nepoužívejte pro odeslání zprávy na email fórum, jelikož Vám na takovou zprávu (bez uvedení kontaktu) nemohu odpovědět.
  • PRAVIDLA A PODMÍNKY

   Následující pravidla upravují průběh soutěže NosTale Design Contest – Skin for Jennifer („soutěž“) organizovanou Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler- Strasse 8, 76131 Karlsruhe, Germany („Gameforge“).

   1. Způsobilost, Účastníci, Doba účasti a Účast
   (1) Zúčastnit se soutěže mohou všichni plnoletí obyvatelé Evropského hospodářského prostoru, kteří mají platný uživatelský účet ve shodě se Standardními smluvními podmínkami použití pro NosTale („účet“), online hrou poskytovanou Gameforge.
   (2) Účast v soutěži je zdarma a není vázána na nákup jakéhokoliv zboží či odběr placené služby.
   (3) „Účastníkem“ se rozumí každá osoba způsobila k účasti v souladu s bodem (1), která splní dále popsané kroky mezi 07/05/2018 a nejpozději 28/05/2018 („doba účasti“):
   a) Předmětem soutěže je nezávislý, ručně nebo digitálně vytvořený barevný obrázek nového outfitu pro NPC Jennifer (screenshoty, fotografie nebo další kopie nejsou povoleny), zobrazující jak přední tak i zadní část outfitu a odpovídající zbraň („návrh“). Účastníci musí předložit svůj návrh pomocí e-mailu na adresu fanart@nostale.co.ukz e-mailové adresy, na kterou je registrován účet účastníka. Předmětem e-mailu bude „NosTale Design Contest – Skin for Jennifer“ a tělo zprávy bude obsahovat herní server a název postavy („příspěvek“).
   b) Návrh musí být předložen ve formátu .jpg, .gif nebo .png s maximální velikostí souboru 5MB. Případně může příspěvek obsahovat hypertextový odkaz na stažení online verze návrhu. Návrh musí odpovídat platným právním předpisům. Účastník odškodní společnost Gameforge ze všech nebo jakýchkoli nároků třetích stran v důsledku nebo v souvislosti s příslušným návrhem.
   (4) Příspěvky, které budou odeslány před zahájením nebo po ukončení období účasti nebo vícenásobné příspěvky a to včetně příspěvků odeslaných v souvislosti s různými účty, nebudou brány v potaz. Podobně nebudou brány v úvahu příspěvky, které budou obsahovat více návrhů; to se netýká příspěvků, které zahrnují více zobrazení jednoho návrhu (např. z různých úhlů).

   2. Vítězové a odměny
   (1) Gameforge vybere 5 návrhů ze všech způsobilých příspěvků do 04/06/2018 na základě jejich kreativity a pošle je společnosti Entwell („výběr“) do 11/06/2018.
   (2) Entwell následně během čtyř týdnů přezkoumá tento výběr a pokud to shledá přijatelným, zavede na základě návrhu virtuální „shop item“ („implementace‘“) celosvětově do online hry NosTale. Tato implementace si nemůže činit žádné nároky. Gameforge a Entwell si vyhrazují právo kdykoliv na základě vlastního uvážení odstranit nebo upravit implementaci bez samostatného oznámení nebo souhlasu.
   (3) „Vítězové výběru“ jsou ti účastníci, jejichž návrhy budou vybrány do výběru. „Hlavní vítěz“ je účastník, jehož návrh bude vybrán společností Entwell pro implementaci. Rozhodnutí poroty o vítězích výběru a hlavního vítěze je konečné bez možnosti odvolání.
   (4) Gameforge informuje vítěze výběru o jejich postupu do výběru prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu použitou pro odeslání příspěvku do 06/06/2018 a oznámí hlavního vítěze, jakmile Entwell informuje Gameforge o implementaci („oznámení). Gameforge může rovněž vyhlásit vítěze výběru a hlavního vítěze na počest jejich úspěchů jmenováním jejich příslušných názvů postav („vyhlášení“) na stránkách Gameforge a také na sociálních sítích spravovaných Gameforge (společně „stránky Gameforge“).
   (5) Vítězové výběru obdrží každý kupón v hodnotě 100 euro a shop item (pokud bude implementován). Kupóny budou vítězům výběru odeslány prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu použitou pro odeslání příspěvku do 06/06/2018. Shop item bude připsán na účty vítězů výběru do 14 dní od jeho implementace. Hlavní cena je samotná implementace.
   (6) Vyplacení ceny v hotovosti a/nebo ve zboží a/nebo výměna či převod ceny na třetí stranu je v každém případě vyloučeno.

   3. Právo na využití
   (1) Účastník uděluje Gameforge volné, nevýhradní právo použít návrh bezplatně bez omezení času a místa za účelem prezentace návrhu na stránkách Gameforge. To zahrnuje právo na využití a reprodukci, jakož i právo učinit návrh veřejně přístupným a udělit právo na využití třetí straně, pokud by to bylo nezbytné („využití Gameforge“). Účastník souhlasí s tím, že přezdívka uvedená v příspěvku je dostatečná pro označení autorství v rámci využití Gameforge.
   (2) Gameforge má dále právo zaslat návrhy společnosti Entwell jako součást výběru za účelem implementace ("využití společností Entwell"). Pro účely využití společností Entwell uděluje účastník společnostem Gameforge a Entwell nevýhradní práva na užívání příslušného návrhu bezplatně a bez omezení času a místa. To zahrnuje práva na využívání a reprodukci, jakož i právo zpřístupnit návrh veřejnosti a udělovat práva na užívání třetím stranám, pokud je to nezbytné pro využití společností Entwell. Bude-li možné, aby byl návrh použit jako základ pro implementaci, bude výsledkem samostatná práce, avšak vzhledem k technickým specifikacím online hry NosTale není možné u implementace uvádět autora nápadu s ohledem na podkladový návrh. Hlavní vítěz souhlasí s tím, že se bude vyhýbat jakémukoli takovému určení.

   4. Ochrana dat
   Gameforge bude shromažďovat, zpracovávat a používat poskytovaná osobní data každého účastníka v rozsahu platných právních požadavků na ochranu údajů a použije je výhradně k účelům uvedeným v těchto vstupních podmínkách a v tomto ohledu pro určení vítězů výběru a distribuci cen. V případě obav týkajících se osobních údajů mohou účastníci kontaktovat pracovníka pro ochranu údajů pomocí výše uvedené adresy pro poštovní kontakt nebo prostřednictvím e-mailové adresy datenschutz@gameforge.com.

   5. Omezení odpovědnosti
   Gameforge, její zástupci, zaměstnanci a subdodavatelé jsou odpovědni pouze za škodu způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí, bez ohledu na právní základ, a v případě běžné nedbalosti pouze za škodu způsobenou porušením základních smluvních závazků a omezené jen na předvídatelné škody, pokud tyto nejsou v rozporu s jinými právními předpisy. Tato omezení se nevztahují na ztrátu života, osobní újmy nebo poškození zdraví.

   6. Závěrečná ustanovení
   (1) Odesláním příspěvku souhlasí účastník s těmito Pravidly a podmínkami. Kromě těchto Pravidel a podmínek nadále také platí Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hry (společně „pravidla“).
   (2) V případě, že dojde k porušení pravidel, může být způsobilost účastníka na účast zrušena – to se týká i doby po ukončení období účasti. Pokud je způsobilost na výhru vítěze výběru zrušena v rozsahu stanoveném v předchozí větě, pak je jeho nárok na výhru ztracen a Gameforge si může zvolit jiného účastníka, který nahradí dotyčného vítěze výběru.
   (3) Gameforge si vyhrazuje právo ukončit soutěž před koncem období účasti, pokud by z technických či právních důvodů nebylo možno zaručit její řádné provedení.
   (4) V případě, že se jednotlivá ustanovení těchto podmínek stanou neúčinná, zbývající ustanovení zůstávají v platnosti a závazná. Neplatné ustanovení bude nahrazeno podle příslušného zákonného ustanovení.
   Don't panic!

   -> noswiki.cz <-

   Můj email je magrat@nostale.cz - nepoužívejte pro odeslání zprávy na email fórum, jelikož Vám na takovou zprávu (bez uvedení kontaktu) nemohu odpovědět.