Pinned Pravidla fóra

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

Oficiální české fórum je nyní součástí anglického fóra: https://board.en.nostale.gameforge.com/

 • Pravidla fóra

  Pravidla fóra

  Uživatel svou registrací na fóru Nostale.cz souhlasí s následujícími pravidly, stejně jako s všeobecnými obchodními podmínkami (VOP). Každý uživatel zde na fóru má právo si vytvořit pouze jeden účet. Vlastnictví více účtů není povoleno, nestanoví-li administrátor fóra jinak. Není také dovoleno registrovat si další účet, pokud již máte jeden zablokován. V případech, kdy dva a více uživatelů používají stejnou IP adresu (nezávisle na tom, zda stále nebo příležitostně), je toto nutné nahlásit týmu fóra Nostale.cz. V opačném případě je toto důvodem k udělení okamžitého permanentního BANu na fóru. Hlášení všech případů sdílení IP adres je možno podávat přímo administrátorovi fóra, případně super moderátorovi.

  Oficiálním jazykem fóra je čeština, povoleny jsou slovenština a angličtina.

  1. Všeobecná pravidla
  • a) Uživatelé jsou povinni zakládat vlákna ve správných sekcích. Přečtěte si prosím popisky a názvy jednotlivých sekcí abyste věděli, kam nejlépe umístit vaše vlákno. Opakované zakládání témat ve špatné sekci může být potrestáno varováním.
  • b) Je přísně zakázáno postovat materiály obsahující pornografický, rasistický či jiný obsah nevyhovující dobrým mravům. Takovéto jednání bude okamžitě trestáno bezpodmínečným permanentním banem. Také není dovoleno publikovat jakýkoliv materiál související s politikou či náboženstvím. Diskuse s podobnou tématikou nejsou žádoucí.
  • c) Prokažte respekt ostatním uživatelům fóra. Nejsou zde tolerovány jakékoliv urážky, osobní útoky, vyhrožování či jakákoliv špatná mluva směrem k ostatním uživatelům fóra a samotným hráčům hry Nostale.cz /a to včetně vyhvězdičkovaných výrazů a zkratek/. Sem patří i veřejná kritika hráčů za jejich počínání ve hře. K tomuto slouží soukromé zprávy a tyto příspěvky na fóru nejsou dovoleny. Toto pravidlo se vztahuje také na členy týmu Nostale.cz. Urážení členů týmu bude okamžitě trestáno zablokováním účtu.
  • d) Každý uživatel je povinen respektovat autorská práva. Nepostujte materiál a ani odkazy na materiál chráněný autorskými právy bez souhlasu třetí strany. Majitel a provozovatel fóra, společnost GameForge nenese odpovědnost za zveřejnění takovéhoto materiálu na svém fóru.
  • e) Je přísně zakázáno postovat odkazy na jakýkoli crack, warez, hack atd. Taktéž debatovat o tom, psát žádosti jiným uživatelům o tento materiál či se jen vyptávat není povoleno. Toto se vztahuje i na jakékoliv video a ostatní média s touto tématikou.
  • f) Na fóru není povoleno poskytovat jakékoliv služby nebo produkty za peníze. Taktéž nejsou povoleny jakékoliv odkazy na výdělečné stránky ( bux, referal, atd.). Toto pravidlo zahrnuje všechny části fóra včetně profilů uživatelů.
  • g) Není povoleno postovat ani mít v profilu verbovací či reklamní odkazy na jiné online hry než hry od společnosti GameForge.
  2. Postování
  • a) "Tapetovat" použitím velkého množství smajlíků je zakázáno z důvodu "zamrznutí" slabších počítačů některých uživatelů. Také používání nadměrného množství vykřičníků (!!!!!!!!!!!!!!!) a dalších znaků není dovoleno. Prosíme Vás, NEŘVĚTE!!! Jinými slovy není povoleno psát posty se zapnutým CapsLock.
  • b) Od hodnocení obsahu příspěvků je zde tým fóra. Zbytečné otevírání starých threadů a zakládání duplicitních je zakázáno. Moderátory fóra lze požádat o odemknutí již zamčených threadů, pokud se objeví nové skutečnosti, které budou přínosné.
  • c) Názvy založených threadů musí v mezích možností (nebo dle požadavků podsekcí) co nejpřesněji vystihovat podstatu problému, kterým se thread zabývá.
  • d) Dvojité příspěvky nejsou dovoleny, pokud chcete cokoliv přidat k vašemu stávajícímu příspěvku, použijte tlačítko "edituj" / "edit". Výjimkou jsou nezodpovězené otázky, kdy můžete použít "bump" - z anglického bring up my post. Ale pozor, nepřehánějte to s bumpováním, 1x denně je víc než dost! Jestliže jste ve svém příspěvku cokoliv zapomněli zmínit a Váš příspěvek už nejde editovat, můžete se obrátit na moderátora dané sekce s prosbou o doplnění Vašeho příspěvku.
  • e) Spam (reklamní a bezpředmětné příspěvky) není povolen. Lov na příspěvky (tzv. posthunting - je vkládání příspěvků za jediným účelem - obdržení vyššího počtu příspěvků) je považován za spam. Pokud se někdo proviní spamem, prosíme, nereagujte na onen příspěvek. Toto by mohlo vypadat jako další spam. Namísto toho použijte tlačítko "Report". Tímto bude příspěvek ohlášen moderátorovi, který podnikne nezbytná opatření.
  • f) Zneužívání tlačítka "Report" bude trestáno varováním! Zneužitím je myšleno neustálé používání tohoto tlačítka místo "Reply", neboli odpovědět.
  • g) Je přísně zakázáno postovat na fóru thready stran otevření nového herního serveru. Tyto informace jsou podávány členy týmu Nostale.cz vždy, když je otevření nového serveru aktuální, a je proto nežádoucí spamovat fórum podobnými zbytečnými thready.
  • h) Bany ze hry, bany a varování z fora a tickety nediskutujte zde na fóru. K tomuto použijte veškeré poskytnuté kontakty na členy týmu Nostale.cz (PM - soukromá zpráva, e-mail, IRC atd.)
  3. Podpisy
  • a) Obrázek v podpisu smí mít max. rozměry 250 x 530 (výška, šířka) a velikost 45kb.
  • b) Podpisy by neměly přesáhnout 10 řádků standardního textu /tím je míněn standardní text do velikosti písmenem 14/ - toto zahrnuje i prázdné řádky. Jestliže již máte v podpise obrázek, můžete mít současně s ním nejvíce 4 řádky textu.
  • c) Pravidla týkající se fóra jsou platná i pro podpis.
  • d) Podpis může obsahovat pouze obrázek nebo text. Nikoliv hudbu nebo video.
  • e) Pokud je to nezbytné, může tým moderátorů odstranit jakýkoliv podpis, jenž nesplňuje požadavky (viz výše).
  4. Avatary
  • a) Na avatary (obrázky v profilu uživatele) se vztahují všeobecná pravidla fóra.
  • b) Velikost avatarů je omezená na 192 x 192 pixelů a 20kB.
  Tým NosTale.cz si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel, pokud to shledá nezbytné.


  Warny a BANy (blokace účtu) na fóru NosTale.cz


  Spamování odkazem na jinou online hru mimo sekci Debata:
  • první přestupek – blokace účtu na 1 den
  • druhý přestupek – blokace účtu na 7 dní
  • třetí přestupek – permanentní blokace účtu


  Lehký insult vůči jinému uživateli fóra:
  • první přestupek – blokace účtu na 7 dní
  • druhý přestupek – blokace účtu na 14 dní
  • třetí přestupek – permanentní blokace účtu


  Těžký insult vůči jinému uživateli fóra, vulgarismus na fóru:
  • první přestupek – blokace účtu na 14 dní
  • další přestupek – permanentní blokace účtu


  Insult vůči členům týmu:
  • první přestupek – blokace účtu na 21 dní
  • další přestupek – permanentní blokace účtu


  Insult na nacionální, rasistické bázi:
  • permanentní blokace účtu


  Editování a mazání varování (warnu) a jakýchkoliv dalších zpráv v příspěvku pocházejícího od členů týmu:
  • první přestupek – blokace účtu na 14 dní
  • další přestupek – permanentní blokace účtu


  Podvodné jednání na fóru:
  • první přestupek – blokace účtu na 21 dní
  • další přestupek – permanentní blokace


  Opakovaný spam při zaslání reportu pomocí tlačítka "Nahlásit" (tj. 2 reportů a více):
  • blokace účtu na jeden den


  Ostatní:
  • varování (warn) a potenciálně blokace účtu podle počtu varování (warnů)


  Počet varování (warnů) na odpovídající Ban:
  • 3. warn – blokace účtu na 7 dní
  • 6. warn – blokace účtu na 14 dní
  • 9. warn – blokace účtu na 30 dní
  • 12. warn – permanentní blokace účtu


  Obcházení blokace zřízením dalšího účtu je trestáno permanentní blokaci na všechny vzniklé účty.
  Toto se týká i účtů, které jsou založeny po zablokování multiúčtů. Takže pokud někdo má ban za multiúčet, tak si NEBUDE ZŘIZOVAT DALŠÍ.
  Výjimky lze udělit, ale pouze a jen po konzultaci s administrátorem fóra a pouze ve výjimečných případech.